Bảng giá, Catalogue Panasonic mới nhất 2018

Panasonic Việt Nam là công ty với 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên đóng vai trò là công ty chủ quản tại Việt Nam. Tính đến tháng 7 năm 2013, Nhóm các công ty Panasonic tại Việt Nam có 7 thành viên, trong số đó có năm công ty sản xuất gồm – Panasonic Industrial Devices Vietnam (PIDVN), Panasonic System Networks Vietnam (PSNV), Panasonic Appliances Vietnam (PAPVN), Panasonic AVC Networks Vietnam và Panasonic Eco Solutions Vietnam (PESVN), và Trung tâm nghiên cứu phát triển Panasonic Việt Nam (PRDCV). Nhóm các công ty có tổng số nhân lực trên 8,000 người. Tại Việt Nam, Panasonic là một trong những doanh nghiệp đặc biệt chú trọng tới các hoạt động xã hội giáo dục và môi trường

Download Bảng giá, Catalogue Panasonic mới nhất 2018, tại đây: Bảng giá, Cataloge Panasonic mới nhất 2018

Chia sẻ:

Bài viết cũ hơn

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận