Sắp xếp theo:
32.000₫ 42.900₫
34.000₫ 45.100₫
36.500₫ 48.400₫
41.000₫ 55.000₫

Bóng đèn Compact xoắn 25W

CFL HST4 25W H8 E27
54.500₫ 72.600₫

Bóng đèn Compact xoắn 30W

CFL HST4 30W H8 E27
73.000₫ 91.300₫

Bóng đèn Compact xoắn 40W

CFL HST5 40W H8 E27
96.000₫ 137.500₫

Bóng đèn Compact xoắn 50W

CFL HST5 50W H8 E27
135.000₫ 169.400₫
178.000₫ 198.000₫
180.000₫ 200.200₫
198.000₫ 220.000₫

Bóng đèn Compact xoắn 105W

CFL HST5 105W H8 E40
181.000₫ 201.000₫